fbpx

SERVICII MEDICALE GRATUITE

Oferim servicii GRATUITE prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate

Servicii GRATUITE

Vă prezentăm mai jos gama de servicii medicale oferite GRATUIT!

Cum poți beneficia GRATUIT de Îngrijiri Medicale la Domiciliu

Persoanele care doresc să beneficieze de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu vor depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la care sunt înregistraţi o cerere prin care solicită aceste servicii, dar şi un dosar care trebuie să conţină:

 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că afecţiunea nu a apărut din cauza unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau a unui accident sportiv;
 • Copie CI, semnată conform cu originalul;
 • Dovada de asigurat al CAS (salariaţi – adeverinţă de la angajator, pensionari – talon de pensie);
 • Recomandarea pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, semnată şi parafată de medicul curant;
 • Copie după biletul de externare din spital, semnat şi parafat de medicul curant;
 • Copii după alte documente medicale care atestă diagnosticul stabilit conform competenţei pentru care se face recomandarea.

Descarcă Recomandarea

Persoanele care nu se pot deplasa pot solicita unui reprezentant legal să depună cererea pentru îngrijiri medicale în locul lor. Odată depus, dosarul va fi analizat de Departamentul de Îngrijiri Medicale la Domiciliu al CNAS, care în 48 de ore are obligaţia să transmită pacientului dacă cererea a fost sau nu aprobată. Serviciile de îngrijiri medicale/paliative la domiciliu încep cu o zi după aprobarea cererii depuse la casa de asigurări de sănătate.

NECESAR:

DESCARCĂ RECOMANDAREA DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU pentru medicul de familie/specialist

INFORMATIV:

DESCARCĂ HOTĂRÂRE Nr. 161/2016 din 16 martie 2016

DESCARCĂ Ordin Norme metodologice Contract Cadru MS-CNAS 196-139_2017

 • Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun.
 • Administrarea medicamentelor:

2.1 intramuscular
2.2 subcutanat
2.3. intradermic
2.4 oral
2.5 pe mucoase

 • Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului
 • Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală
 • Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului
 • Alimentaţia enterală pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor
 • Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparținătorului
 • Clismă cu scop evacuator
 • Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie
 • Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor
 • Îngrijirea escarelor multiple

Serviciile noastre sunt urmatoarele:

Serviciile de bază decontabile prin Casa de Asigurări de Sănătate

Nivel ECOG eligibil:

Serviciile Medicale GRATUITE prin Casa de Asigurări de Sănătate sunt eligibile pentru următoarele grade de dependență:

 • status de performanta ECOG 4 (pacientul este complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare)
 • status de performanta ECOG 3 (pacientul este incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza –igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare)
 • Îngrijirea stomelor
 • Îngrijirea fistulelor
 • Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului
 • Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului
 • Monitorizarea dializei peritoneale
 • Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei
 • Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea periodică
 • Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea periodică – de către asistentul medical
 • Masaj limfedem şi contenţie elastic
 • Masaj limfedem cu pompa de compresie
 • Montare TENS
 • Administrare medicaţie prin nebulizare
 • Aspiraţie gastrică
 • Aspiraţie căi respiratorii
 • Paracenteză
 • Ventilaţie noninvazivă
 • Alimentaţie parenterală – alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic
 • Kinetoterapie individuală

Servicii Contracost:

 • Consultație Medicală
 • Igienă corporală (cu baie generală)
 • Alimentare
 • Schimbarea lenjeriei de pat
 • Cumpărare produse alimentare
 • Asigurare servicii de spălătorie prin firme specializate
 • Veghe + plimbat
 • Menaj (curațenie genarală) cu 1/2 ingrijitoare
 • Îngrijiri + menaj usor

Servicii fără decontare

Serviciile de infirmerie nu beneficiază de decontare din partea Casei de Asigurări de Sănătate!